Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta

Imprimare PDF

Fisa serviciului voluntar pt situatii de urgenta Surdila Gaiseanca

Anexe

Situatie Alesi Locali

Imprimare PDF

 

 

 

Localizare

Imprimare PDF

 

Comuna Surdila Gaiseanca de care apartin satele Surdila Gaiseanca (resedinta de comuna) si Filipesti este situata in partea de V a judetului Braila si apartine din punct de vedere geologic Campiei Braila.Comuna Surdila Gaiseanca se situeaza la 55 km Braila de si la 45 km de Buzau, fiind strabatuta de drumul national DN 2B si calea ferata Faurei-Braila.

Caracteristic pentru aceasta campie este prezenta a numeroase cursuri parasite, albii divagante (denumite "buzoele") si de terenuri mlastinoase, prin care se stabilesc legaturi periodice intre Buzau si Calmatui. Campul Brailei propriu zis, extins la est de linia Faurei - Tandarei este despartit de lunca raului Buzau printrun taluz cu altitudinea relativa de 3 - 20 m, iar de lunca Calmatuiului, printr-un taluz neinsemnat, greu de pus in evidenta. Zona Surdila Gaiseanca este incadrata perioadei Cuaternare si este alcatuita din depozite de varsta Pleistocen Superioare si Holocen Superioara.

Comunicare Validare Primar si CL