Alte Documente
  • Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative
  • Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotărâri și dispoziții cu caracter normativ
  • Informarea asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ